نام وب سایت : پانی پلاست
آدرس وب سایت: http://paniplast.co
نوع فعالیت : تولید ظروف بسته بندی بادی و تزریقی پلاستیکی

 

پانی پلاست