آیا شما در طراحی سایت ملاحظات امنیتی را نیز در نظر می گیرید؟

كاربران در ابتدای ورود به سایت اعتبارسنجی می شوند و پس از ورود به سایت جهت دسترسی به بخشهای مختلف با توجه به سطح دسترسی كه دارند هدایت میگردند. تدابیر اتخاذ شده در طراحی سایت رشنان برای جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز كه ممكن است منجر به دستكاری، خرابكاری یا سرقت اطلاعات شود؛ در دسته های زیر قرار میگیرند:

تدابیری جهت جلوگیری از ورود خرابكاران به بانكهای اطلاعاتی و پنلهای مدیریتی یا تلاش برای بدست آوردن گذرواژه ( كلیه گذرواژه ها بصورت رمز شده با یك الگورتیم مناسب در بانك اطلاعاتی نگهداری می شوند.)
تدابیری جهت جلوگیری از تزریق دستور به كارگزار بانك اطلاعاتی. شامل : ممانعت از ارسال دستورات SQL از طریق مبادی ورودی اطلاعات
تدابیری جهت جلوگیری از سرقت اطلاعات در هنگام نقل و انتقال در شبكه كه در صورت لزوم شامل : هنگام ورود كاربر به صفحه ورود به سایت یك مسیر و باند حفاظت شده بوسیله SSL بین رایانه كاربر و كارگزار ایجاد می شود كه كلیه نقل و انتقال اطلاعات از این مسیر حفاظت شده بین این دو رایانه رد و بدل خواهد شد و این تكنیك دسترسی به اطلاعات ارسالی و دریافتی را برای كسانی كه استراق سمع می كنند ، ناممكن خواهد كرد.