چگونه یک طراحی سایت می تواند مخاطب شما را تحت تاثیر قرار دهد

25 شهریور 1396
طراحی وب سایت شما تاثیر بسیار بالاتری نسبت به شما دارد. در حالی که عناصر آگاه مانند طرح سایت، محتوا و قابلیت استفاده مهم خواهد بود، همچنین روش های ناخودآگاه وجود دارد که مخاطبان شما می توانند تحت تاثیر طراحی وب سایت شما قرار گیرند.
چگونه یک طراحی سایت می تواند مخاطب شما را تحت تاثیر قرار دهد

طراحی وب سایت شما تاثیر بسیار بالاتری نسبت به شما دارد. در حالی که عناصر آگاه مانند طرح سایت، محتوا و قابلیت استفاده مهم خواهد بود، همچنین روش های ناخودآگاه وجود دارد که مخاطبان شما می توانند تحت تاثیر طراحی وب سایت شما قرار گیرند. هنگامی که مردم برای اولین بار به وب سایت شما می آیند، در همه محیط اطراف خود را می گیرند. آنها تصمیمی اتخاذ می کنند که آیا می خواهند به خواندن و یادگیری بیشتر بر اساس واکنش ناخودآگاه خود به طراحی سایت بپردازند. هدف شما ایجاد یک وب سایت است که طراحی شده است به طوری که مردم هیجان زده و می خواهید به ماندن برای دیدن آنچه که شما باید ارائه دهد.

هنگامی که یک فرد وب سایت شما را می بیند، محتوای شما را می خواند، به سایت می رود، با کسب و کار شما تعامل دارد و در راه های دیگری دخالت می کند، ناخودآگاه آنها دائما در حال ارزیابی آنچه انجام می دهند و تجربیاتی که دارند، دوست دارند. مردم از همه چیز از تجسم بصری به کلمات واقعی در سایت شما، و همچنین اندیشه های خود و تجارب قبلی وب سایت هایی که بازدید کرده اند، تحت تاثیر قرار می گیرند. هنگامی که به تجدید نظر بصری می آید، شما باید از چیزی که باعث می شود مردم احساس دعوت و خوش آمدید استفاده کنند. طراحی تمیز و آسان برای هدایت یک مخاطب بسیار بزرگتر از یک وبسایت پرجمعیت و بیش از حد مشغول را جذب می کند. رنگ خاصی وجود دارد که مردم بهتر از دیگران پاسخ می دهند، اگر می خواهید تاثیر ناخودآگاه وب سایت خود را به حداکثر برسانید.

کلمات در سایت شما (محتوای شما) نیز می شود یک عنصر از طراحی شما است که مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. آنچه مردم می خوانند این است که احساساتشان را تحت تأثیر قرار دهد، حتی اگر تنها در سطح ناخودآگاه باشد. محتوا که شما ایجاد می کنید باید به مردم فرصتی برای تجربه احساسات مثبت، ارتباط با شرکت شما و درک اینکه از کجا می آید و یا آنچه که شما باید ارائه دهید. از واژه های ساده و یک تن غیر رسمی استفاده کنید که جذاب و جذاب به مخاطبان شما است، مهم نیست که شما چه چیزی را با محتوای خود انجام می دهید.

حتی عناصر ساده مانند تراز راست در طراحی شما و استفاده از فضای سفید می تواند ناخودآگاه مخاطبان شما را تحت تاثیر قرار دهد. اگر همه چیز به درستی هماهنگ باشد، آنها به نظر پاکیزه تر، حرفه ای تر و جذاب تر از دید بصری نگاه می کنند. در عین حال، با استفاده از فضای سفید، توجه مردم به محتوای سایت شما را جلب می کند و ناخودآگاه باعث می شود مردم احساس کنند که با اطلاعات غرق نمی شوند. وب سایت های طراحی علم موشک نیست، اما مواردی مانند این هستند که باید در طراحی طرح خود در نظر بگیرید. اثر بیشتر شما را به ناخودآگاه مخاطبان شما، بیشتر احتمال دارد که در پایان با کسب و کار شما درگیر شود.

 

 

طراحی سایت رشنان