تامین محتوای وب سایت :

یکی از موضوعاتی که برای گوگل اهمیت زیادی دارد ، تامین محتوای استاندارد است . محتوایی برای گوگل دارای اهمیت است که برای اولین بار در سایت شما تولید شده باشد ،با موضوع اصلی سایت ارتباط معنایی داشته باشد ، کلمات کلیدی  مناسب با تعداد کافی در آن استفاده شده باشد . یکی از خدمات شرکت رشنان تولید محتوای استاندارد و با ارزش برای سایت می باشد . ارزش این محتوا از نظر فنی می باشد .و این موضوع بدین معنی نمی باشد که شرکت رشنان برای معرفی مجموعه و سازمان شما ، برای معرفی خدمات و محصوات شما تولید متن ، عکس و ویدئو کند ، بلکه به معنی تولید محتوای گوگل پسند است که بر روی جایگاه شما در موتورهای جستجو تاثیر می گذارد .