بازاریابی اینترنتی به فرایند جذب و حفظ مشتری از طریق اینترنت گفته می شود. در انجام این نوع از بازاریابی باید اهداف را مشخص کرد و سپس وب سایتی مناسب از جهات مختلف مانند نحوه طراحی و برنامه نویسی مطابق با این اهداف تهیه کرد. تعیین اهداف در انجام بازاریابی اینترنتی بسیار مهم هستند. از جمله این اهداف می توان ترغیب بازدید کنندگان از وب سایت به تماس تلفنی و سفارش محصول ، دانلود کاتالوگ شرکت ، دانلود نسخه رایگان یک نرم افزار ، عضویت در وب سایت و … اشاره کرد.

مرحله اول : ایجاد یک وی سایت حرفه ای بر مبنای اهداف از پیش تعیین شده
مرحله دوم : افزایش بازدیدکنندگان
مرحله سوم : تبدیل بازدیدکنندگان به مشتریان بالقوه و بالفعل
مرحله چهارم : اندازه گیری
مرحله پنجم : حفظ مشتری و تلاش برای ترغیب وی برای خرید مجدد